Kijk, dat bedoelen we met ‘walled gardens’ en gesloten socialemediasilo’s. Had al geen API die naam waardig en vereist nu voor letterlijk alles een specifiek account. thenextweb.com/socialmedia/201

Lees: niet gebruiken als je wil dat mensen je plaatjes ook effectief kunnen zien. (Probeer ’ns een ... website.)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!