Eens. ‘Wanneer links-liberalen zulke beschaafde uitdrukkingen van nationalisme en traditie vurig aanvallen, kiezen ze het verkeerde doelwit.’ stampmedia.be/artikel/opinie-n

Blij dit te horen. (Klopt, tenminste naar mijn ervaring, ook gewoon.) ‘Als moslim voelde ik me zelden meer gerespecteerd of welkom dan bij mensen met een christelijk geloof.’

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!