‘[O]mdat ik enerzijds graag de waters test en anderzijds graag uitdaag en problemen heb met autoriteit!’ suegemelli.com/2019/11/after-w

Ik kan me tegelijk heerlijk ergeren én gruwelijk genieten van uitdrukkingen die zomaar uit andere talen worden geplukt en dat is mijn recht. Ook: ‘ballen, knotsen, flappen, stenen, euro’s aan geld (!) en _spandooli_’.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!