Iemand lijkt het begrip marktwaarde niet helemaal te vatten. ‘Hoe komt het dat dieselwagens zo sterk onder marktwaarde worden verkocht? “Enerzijds is er veel aanbod, en anderszijds (sic) is er weinig interesse.”’ vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/07/la

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!