Ik noteer: de maatschappij ≠ de wereld. ‘De maatschappij verwacht dat we allemaal het klassieke pad volgen, dat van onze ouders. Maar de wereld is nu helemaal anders geworden.’ vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/09/dr

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!