‘Waarom zegt [Jean-Marie Dedecker] niet dat dat er toewijzingsregels zijn die voorrang geven aan senioren en dat die ook in Middelkerke gelden? […] Nee, hij kiest ervoor om van het probleem van de ene, de schuld van de andere te maken.’ demorgen.be/politiek/minister-

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!