Nogmaals: dit alles klinkt griezelig herkenbaar. ‘Ik ben tegelijk 26 en 76 jaar oud, en ik wil benadrukken dat ik tien jaar geleden al wekelijks naar de Lunch Garden ging.’ suegemelli.com/2019/11/grondve

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!