Bijzondere redenering. Ook ik heb al lang niet meer dezelfde job als tien jaar geleden. ‘Profsporters hebben een specifieke, korte carrière.’ tijd.be/ondernemen/sport/meerd

‘De domste reactie kwam uit het basketbal. Een woordvoerder wees op de korte carrières. Dat is het argument van vijftig jaar geleden: ze moeten binnen zijn als ze stoppen. Neen dus.’ demorgen.be/meningen/in-de-bel

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!