‘Toen ik twintig was, was het de normaalste zaak van de wereld dat je wat ging free­wheelen als je niet meteen een vak wilde kiezen. […] Geen mens die toen zuchtte: kreeg ik maar steun van de overheid bij m’n gezoek en getast.’ demorgen.be/meningen/voor-een-

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!