‘[De toegang tot sociale huisvesting nog sterker voorwaardelijk maken] helpt geen gezin méér aan een woning, maar dat is van geen tel. Het enige wat telt, is dat wie niet “van hier” is, hier ook geen thuis zal vinden.’ matthiassomers.com/2019/11/28/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!