Nu pas De wissel van de macht aan ’t bekijken, en je zou bijna kunnen zeggen dat in Vlaanderen naast de groenen gewoon elke centrumpartij zich kapot heeft geregeerd. En dat er om de zoveel tijd een nieuwe Verlosser opstaat die maximaal acht jaar later weer compleet is vergeten. ochtendgrijs.be/notes/21343607

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!