Eigenlijk wel, hé. Als je alleen de laagste inkomens over de (relatieve) armoedegrens tilt, verandert die grens, in tegenstelling tot wat soms wordt gedacht, níét. ‘[W]e gaan de armoede niet oplossen door de uitkeringen stelselmatig te verhogen.’ tijd.be/opinie/algemeen/open-v

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!