Als nu iedereen die toch geen drol om mensenrechten geeft en alleen maar minder belasting wil even naar de N-VA verhuist, voel ik me door de overblijvers misschien nog min of meer vertegenwoordigd. ‘Muiterij dreigt bij Open Vld’ demorgen.be/nieuws/muiterij-dr

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!