Dat eerste lijkt me toch veeleer een gevolg van het tweede. (Alsof Colruyt bereid is eender welke prijs te betalen.) ‘Sinds het najaar van 2017 koopt Colruyt eigen aandelen in. Dat legt én een bodem op de koers én krikt de winst per aandeel op.’ tijd.be/markten-live/homepage/

Letterlijk daaronder: 'Een prima strategie, tot de dag dat de bodembeschermer implodeert. Dat gebeurt op 19 juni. Colruyt beleeft met een dreun van 15 procent zijn zwartste dag sinds de beursintroductie.' Implodeert! Verloor de 'bodembeschermer' plots zijn magische krachten? Of vielen, 'bodembeschermer' of niet, de resultaten gewoon tegen?

Het antwoord lezen we in ... De Tijd. 'De sombere vooruitzichten in combinatie met een dure beurswaardering doen beleggers afhaken.' tijd.be/ondernemen/consumenten

Terzijde: 'dure beurswaardering'? Zelf had ik het op 'hoge waardering' gehouden.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!