‘Vertrouw nooit mensen die continu zeggen dat ze authentiek zijn. Dat is _authenticiteitje_ spelen. Wat ik ook raar vind, is dat mensen dingen over zichzelf zeggen als “ik ben eigenlijk wel een _zotteke, ze_.” Dan moet ik Turkse sloffen halen om mijn tenen in te krijgen.’ knack.be/nieuws/belgie/televis

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!