‘Vertrouw nooit mensen die continu zeggen dat ze authentiek zijn. Dat is _authenticiteitje_ spelen. Wat ik ook raar vind, is dat mensen dingen over zichzelf zeggen als “ik ben eigenlijk wel een _zotteke, ze_.” Dan moet ik Turkse sloffen halen om mijn tenen in te krijgen.’ knack.be/nieuws/belgie/televis

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit