Dat komt los uit een boek. “Het gaat eigenlijk ook over gedragsverandering. We vergeten vaak dat emotionele aspect. Ik vergelijk het wel eens met een olifant die een nieuw pad moet nemen: je kan de berijder wel overtuigen, maar als je niet met die olifant bezig bent, gaat het waarschijnlijk niet lukken.” apache.be/2019/12/11/niet-elke

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!