Als onverbeterlijke luilak moet ik uiteraard nog 980 dan wel 1260 euro pensioensparen in 2019. Net nu de beurzen de records nog aanscherpen. (En dat noemt zich een ‘homo economicus’ …) ochtendgrijs.be/notes/12002287

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!