‘De populistische retoriek van de “gewone hardwerkende boer” die getroffen wordt door Haagse politiek of Europees beleid is minder aan de orde bij leraren of de klimaatbeweging.’ decorrespondent.nl/10802/wat-d

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!