‘Daarom is het belangrijk dat er in de historische interludia in wiskundehandboeken ook vrouwen en niet-westerse onderzoekers staan. Nu is het natuurlijk zo dat de meeste leerkrachten in de middelbare school niet eens aan de culturele en historische aspecten van wiskunde toekomen omdat ze alle tijd nodig hebben voor de leerstof zelf. Heel jammer.’ knack.be/nieuws/belgie/filosoo

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!