Als het vandaag verkiezingen zijn, worden de ‘regenboogpartijen’ evengoed afgestraft, dus vorm ze nu maar gauw. ‘Als de regenboogregering er komt, moet ze verdomd goed zijn om in 2024 niet finaal afgestraft te worden’ demorgen.be/meningen/als-de-re

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!