Iemand–een N-VA’er, maar dat terzijde–op Twitter zien beweren dat ‘de handen in elkaar slagen’ ook gewoon correct is. Maar dat terzijde. ochtendgrijs.be/notes/20032874

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit