Iemand–een N-VA’er, maar dat terzijde–op Twitter zien beweren dat ‘de handen in elkaar slagen’ ook gewoon correct is. Maar dat terzijde. ochtendgrijs.be/notes/20032874

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!