Zelfs De Tijd schrijft soms de onnozelste dingen. ‘Ook Kylie Jenner viel dit jaar op: de [mediapersoonlijkheid] werd dit jaar de jongste selfmademiljardair.’ tijd.be/politiek-economie/inte

Dat doet de krant, denk ik, omdat zich onder haar doelpubliek heel wat ondernemers bevinden, die niet zelden bijzonder graag geloven dat we in een meritocratie leven.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!