Nope, maar wel dat er maand na maand meer dan een doorsnee maandsalaris op de beleggingsrekening wordt bijgeschreven. ‘Weet u goed wat u maandelijks aan inkomsten hebt en waaraan u uw centen uitgeeft?’ tijd.be/netto/budget/20-goede-

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!