‘De politiek verwart te vaak een beleid dat goed is voor de bedrijven met een beleid dat goed is voor de vrije markt en de consument.’ economieblog.be/wordpress/maai

"Wat gebeurde er juist met de miljarden van de taxshift? Quasi nul debat. Is het mogelijk dat een asielzoeker een paar duizend euro kindergeld krijgt? Iedereen slaat aan het rekenen. De meest absurde hypothetische scenarios. Wat een canonwaardige klasse, dat debat bij ons." nitter.net/IveMarx/status/1211

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!