Zelf stop ik gewoon maandelijks al wat ik kan missen in een zo breed mogelijke indextracker. ‘Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani houdt zich na een slechte ervaring niet bezig met beleggen. […] Ik heb er intussen ook de tijd niet meer voor.’ tijd.be/netto/dossiers/geldvra

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!