Sites die in orde zijn niet, hoor. Tip: houd op met dat bespioneren. (Relevanter advertenties krijg je er ook al niet door te zien.) ‘Bijna alle websites riskeren boete voor cookies.’ demorgen.be/tech-wetenschap/bi

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!