Benieuwd naar de rechten die een net toegekomen asielzoeker heeft maar een arbeider die zijn leven lang heeft gewerkt niet. ‘Elke politicus met een beetje gezond verstand zorgt er toch voor dat een arbeider die zijn leven lang heeft gewerkt, niet minder rechten heeft dan een net gearriveerde asielzoeker?’ demorgen.be/tv-cultuur/bart-sc

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!