‘Wat nieuws betreft zijn we vandaag op het punt waar we met suiker en fastfood twintig jaar geleden stonden. […] Nieuws is lekker, licht verteerbaar en tegelijkertijd uiterst schadelijk. De media voeren ons kleine hapjes triviale verhalen, lekkernijen die onze honger naar kennis echter absoluut niet stillen.’ decorrespondent.nl/10724/sinds

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!