Hahaha. ‘“Mensen die nu voor een SUV kiezen, reden vroeger met een monovolume, die even zwaar is”, zegt de woordvoerder van Belgische Volkswagen-invoerder D’Ieteren.’ demorgen.be/nieuws/nieuw-verko

Hierzo verbruikt een X1 sDrive16i minstens 6.5 l/100 km, en een 318d met evenveel pk’s minder dan 5, op hetzelfde traject.

Recent meldde diezelfde krant overigens dat net stationwagens steeds vaker plaats ruimen voor SUV’s.

Noot: in België betreft een 'bedrijfswagen' bijna steeds een (personen)auto van de zaak, en slechts zelden een bestelwagen of zo. 'Het aandeel van de bedrijfswagen in de Belgische autoverkoop steeg vorig jaar van 53 naar 57 procent. Het gaat om de vijfde stijging op rij. In 2019 werden een derde meer nieuwe bedrijfswagens ingeschreven dan vijf jaar eerder.' tijd.be/ondernemen/auto/bedrij

Uit het artikel: 'De categorie bedrijfswagens omvat auto's die door bedrijven of zelfstandigen geleased of gekocht worden. Het precieze aantal zuivere salariswagens, die eigenlijk niet nodig zijn voor de uitoefening van een job, is niet duidelijk.'

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!