Ik denk aan de typisch Belgische salariswagen. ‘In plaats van een kledingstuk of boek, geef je geld. Dat laat de ontvanger van het geschenk toe om zelf te kiezen welk kledingstuk of welk boek te kopen. Het efficiëntieverlies is nul. De econoom is gelukkig.’ demorgen.be/meningen/hoe-kunne

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!