‘Hoe meer de Vlaming kan lenen, hoe meer hij aan zijn woning uitgeeft. De ontleencapaciteit is afhankelijk van het inkomen, de hypotheekrente en de woonbonus.’ tijd.be/ondernemen/vastgoed/wo

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!