‘Onderbreek je intellectuele welsprekendheid af en toe en strooi eens met platitudes die van kleinstedelijk fatsoen getuigen.’ demorgen.be/meningen/mogelijkh

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!