Het internaliseren, dus, van externe kosten. Zodat de vervuiler betaalt, en niet de (toekomstige) belastingbetaler. ‘[Er is] dringend nood aan maatregelen vanuit de overheden om een andere energieconsumptie te bewerkstelligen. Dit kan door milieu- en klimaatonvriendelijk gedrag zwaar te belasten en milieuvriendelijk gedrag goedkoper te maken.’ demorgen.be/meningen/tijd-om-r

‘Zwaarder belasten’ leidt altijd tot voorspelbare reacties van hen die zich nu al ‘platbelast’ of ‘de melkkoe van de overheid’ menen. In feite gaat het gewoon om het doorrekenen van reële kosten opdat burgers in alle transparantie zelf kunnen beslissen. ‘Niets is gratis’, weet je, en ‘rechten maar ook plichten’.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!