അമിതാഭ് ബച്ചനെ തെറി വിളിച്ചതിനു Twitter അക്കൌണ്ട് അവന്മാര് ബ്ലാക് ചെയ്തു

പോ പുല്ല്

If the IIT Madras Alumni doesn't bother about the suicide of the young student Fathima Lateef, then you are promoting bigotry and harassment by not speaking out.

Guys, relax!
It is only a President’s rule in Maharashtra. They have still not decided to bifurcate the state into multiple Union Territories!

Denmark pays students $1,000 a month to go to universities. No tuition fees.. and in India the government gets the police to thrash them.. twitter.com/ValaAfshar/status/

മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ അണക്കെട്ട്; പ്രാരംഭ നടപടികൾ തുടങ്ങിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി.

ഇതൊന്നും വലിയ വാർത്ത ആവില്ല, ആവാൻ സമ്മതിക്കില്ല.

asianetnews.com/kerala-news/pi

While BJP has already started killing Muslims and Dalits in the rest of this failed country called India, this what we in do to Sanghis. In Hindi it is called BJP Ka izzat Ka falooda!

വല്ലപ്പോഴും ഒരു ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ…...


വല്ലപ്പോഴും ഒരു ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ… അയിനാണ്…😁

#icuchalu #plainjoke #currentaffairs

Credits: Noushad Baabu
©ICU

Jay amit shah is the secretary of BCCI.. fuck cricket

Since we have already familiar with #mastodon 🐘. I would like to suggest some of the possible alternatives to the commonly used unethical platforms/software to truly liberate our communication. These are the ones that I use ✌️ :

1. #WhatsApp - #XMPP ( play.google.com/store/apps/det…)

2. #Facebook - #friendica ( libranet.de/)

3. #Google - #searx ( search.fuckoffgoogle.net/)

4. #gmail - #riseup mail (account.riseup.net/user/new)

5. #Skype - #Jami, #JitsiMeet (play.google.com/store/apps/det…),

6. #Playstore - #fdroid (f-droid.org/en/)

7. #Dropbox - #Nextcloud

8. #Windows - #GNU/Linux

Please do share your favourites too..

Oh wow jackfruit talks on the tl. Chakka puzhukk is eternal goat. Pazham chakka is a heartthrob. Naturals ka jackfruit ice cream is an underrated gem

Good morning..Football is the only cure for world problems...thanks...

Dey who is the admin of mastodon.social server?

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit