Follow

Konference bude již tento víkend v Brně. V programu je spoustu přednášek a workshopů. Témata jsou , ale i . Navíc bude dětský koutek, "šifrovací" hra ala , stánky a

Vstup je zdarma. Těšíme se na vás! Registrujte se prosím.

openalt.cz/2019/form_registrac

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!