Follow

Za celý tým organizátorů a dobrovolníků (ať už na fotce nebo běhající mimo) Vám všem děkujeme. Byli jste úžasní návštěvníci i přednášející a věříme, že se Vám letošní OpenAlt líbil a uvidíme se opět za rok první víkend v listopadu!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!