Follow

Listopadový brněnský sraz spolku OpenAlt + fandů svobodného přístupu + těch, co už husu nehomou ani vidět, se koná v pátek 2019-11-15 od 18:00 v restaraci Vegalité (Slovákova 10, Brno). Témata? Co dům dá..

openalt.org/sraz_2019_11_brno

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!