Follow

Zveřejnili jsme program letošního ročníku Konference OpenAlt 2020. Najdete v něm na každý den minimálně 4 tracky a k nim další doprovodný program. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se letošní konference koná .

openalt.cz/2020/program.php

· · Web · 0 · 2 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!