Follow

Konferenci začíná v sobotu 7. listopadu!. poběží 5 paralelních tracků streamované přes BigBlueButton (příslušné odkazy najdete v programu). Stream se bude současně posílat i na náš youtube kanál youtube.com/openalt/ , kde si už teď můžete připomenout přednášky z loňska.

· · Web · 0 · 3 · 3
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!