Follow

Gestatten: Freeka, die open-source-Kartoffel! 😍
Lange stand sie bei uns im Katalog unter dem Arbeitstitel „Inspired by Tom“ und mit dem Vermerk „Die Sorte befindet sich in der Prüfung und ist noch nicht erhältlich.“
In der Schweiz ist die Sorte inzwischen für den Verkauf zugelassen. EU-Bürger*innen müssen leider noch ein bisschen Geduld haben. Aber irgendwann werden auch wir open-source-Kartoffelbrei und Rösti genießen können. ☺️

Mehr Infos:
➡️ opensourceseeds.org/saatgut/ka

@opensourceseeds Cannot read the text on that page, it keeps jumping back up to the changing picture. :(

@opensourceseeds Nie rozumiem. O to znaczy że ziemniaki są na wolnej licencji? Czy to znaczy że normalnie nie można uprawiać, siać itd ziemniaków? I innych roślin? Może mi to ktoś wyjaśnić po polsku? @dj1936 ?

@Anianowakwro @dj1936

Ziemniaki są objęte licencją open-source, która chroni je przed prywatyzacją. Oznacza to, że mogą być one uprawiane, przekazywane, a nawet hodowane przez każdego. Jeśli rośliny są objęte ochroną odmian roślin lub patentem, nie jest to możliwe.
(przepraszam, przetłumaczone z deepl 😅 )
więcej informacji na naszej stronie internetowej (niemiecki/angielski/francuski): opensourceseeds.org/

@Anianowakwro @opensourceseeds wow! A jakie rośliny są sprywatyzowane i nie można ich uprawiać???

@dj1936 @Anianowakwro

W przeszłości rolnicy często zachowywali nasiona ze swoich upraw i wysiewali je ponownie w następnym roku. Dziś często jest to zabronione lub trzeba za to płacić. Model biznesowy firm takich jak Monsanto polega na tym, że rolnicy muszą co roku kupować od nich nowe nasiona.

@dj1936 @Anianowakwro

Ten model ekonomiczny tworzy zależności i w dłuższej perspektywie gwarantuje, że będzie coraz mniej różnych upraw. Wynika to z faktu, że sprywatyzowany materiał roślinny nie może być już wykorzystywany do hodowli.

Naszym zdaniem jednak szeroka różnorodność upraw jest bardzo ważna dla rolnictwa przyszłości i musi być chroniona. Tylko w ten sposób można wyżywić ludność świata i prowadzić działalność rolniczą przy użyciu mniejszej ilości pestycydów i nawozów.

@opensourceseeds @dj1936 I had no idea that plants, and apparently even animals are being privatized!

@opensourceseeds Ist in der EU der Anbau nicht zugelassener Sorten verboten, oder der Handel? Und mit welcher (Pseudo-)Begründung überhaupt?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!