Manuel Ortega is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

Manuel Ortega @ortegacmanuel@mastodon.social

Actualizaste de Rails 3 a Rails 4 y te enfrentas a este error: NoMethodError Exception: undefined method `downcase' for #<Class:0x00558de0cfda00>. Una de las posibles causas es que en tu aplicación estés intentado aplicar downcase al nombre de un modelo de tu aplicación de la siguiente forma, model.model_name.downcase, lo cual es correcto en Rails 3 pero la novedad es que en Rails 4 model_name retorna un objeto ActiveModel::Name object. Solución: model.model_name.to_s.downcase

Tiuj du kromaj spacetoj, la krommarĝenoj, ne estas nepraj por la funkcikapablo de la programo sed ili helpas tuj vide kompreni ke la ordono troviĝanta en tiu dua linio plenumiĝos depende de la rezulto de la kondiĉo troviĝanta en la unua linio.

Hodiaŭ ni parolas pri krommarĝenoj en la kodado de komputilaj programoj.

Krommarĝenoj en la fontkodo de komputilaj programoj estas tiuj kromaj spacetoj foje troviĝantaj komence de linioj kaj kiuj helpas vertikale organizi la fontkodon kaj faciligi ĝian legadon. Ni esploru la sekvan kodon:

se 5 == 4
eligu 'ili egalas'
male
eligu 'ili ne egalas'
fino

En la supra kodo vi povas rimarki ke la dua linio vertikale komencas du spacetojn pli dekstren kompare kun la unua linio de la kodo.

The GitHub thing also isn't very surprising to those of us have been around in this space for a while. People used to tell me they hosted their stuff at Sourceforge and Google Code because they were sure those companies could handle things better than they could. I get that then and even now with GitHub, but I've seen enough to be skeptical.

The Gitorious apocalypse is also evidence that a non-federated but FOSS git solution isn't really trustable either.

just discovered microblog.pub (@dev)

"A self-hosted, single-user, powered microblog."

...fruktovendejan roboton kiun matene diligente programis ties proprietulo....

kompare kun la unuan fojon ni vizitis la urbon en la jaro 2018.

Survoje al la laborejo mi surprize konstatas kiom eraraj ni estis komence de la jarcento. Tiam ni multe timis pri la alveno de la robotoj kaj la perdo de laborpostenoj. Tamen nun ni povas kiel ilia alveno igis nin socio de programistoj...jen flande de la trotuaro mi vidas homon programi sian roboton por beligi la ĝardeton, homgrupo programi dronon flogroboton por farbi la fasadon de konstruaĵo kaj subite ni renkontas....

Loĝanto en socio de helpaj kiborgoj kaj programistoj

Ni vekiĝis kiel kutime ĉirkaŭ la 7a matene kaj saltis el la lito en la duŝejon, preparis la matenmanĝon kaj tagmanĝon. Matenmanĝon ni boris akompane kun plej bongusta kolombia kafo. Tagmanĝo iras kun ni al nia nuna laborejo. Ni iras paŝe tamen ni ĝuas vidi kiel la metroo integriĝis en la urbo, mi amuze rememoras la multajn debatojn kaj kiom longe la urbo devis atendi por havi sian metroon. Ni troviĝas en la jaro 2045 kaj multe ŝanĝiĝis...

Plian fojon mi rekomencas la legadon de la romano «Naskiĝo de la Rustimuna Ŝtalrato» mi esperas ĉifoje legi ĝin ĝis la lasta paĝo esperanto-ondo.ru/Libroj/V_bib

Mi jam aĉetis domajnon bazaro.net kaj esploras la eblecon uzi la programaron de Sharetribe sharetribe.com/ ĝi estas malfermkoda... kion vi opinias? cc @Bat @batisteo @Moutmout @Notxor @Kebos @Mallabori @Vanege @larand @trinukso @teodoro

Kio pri reta bazaro por Esperantistoj kie ni povu aĉeti, interŝanĝi, donaci kaj helpi unu la aliajn..ekzemple mi scias programi, mi povus en tiu reta platformo oferti miajn servojn kaj aliaj esperantistoj bezonantaj retejon povus interesiĝi pri mia oferto...sed ne nur, aliaj povus oferti tradukadon, pentradon, fasonadon, helpon por informiĝi pri burokrataĵoj en aliaj landoj..la ĉefa ideo estus instigi kaj faciligi interŝanĝon ĉu komercan ĉu donacan inter Esperantistoj

@Bat Saluton! jen mi! mi estas la programisto de Hanatachi, ĝi ankoraŭ estas projekto sed mi planas plu labori pri ĝi..

RT @bnjbvr: Exciting project! Plume is a FLOSS social blogging engine that uses ActivityPub to federate with other instances, written in @r… source: twitter.com/rustlang/status/99

@mmn @dansup/ Google mailed saying that we were accepted in the GSoC! :)

Congrats to Diogo Cordeiro on getting a GSoC internship this summer to add ActivityPub to GNU Social!
summerofcode.withgoogle.com/pr

And thanks to GNU Social maintainer mmn-o for mentoring!

@cwebber Hello, thanks for all the amazing work you've done with ActivityPub. I'm still working on a php ActivityPub library. I was trying to contribute to GNU Social but couldn't get any response, which is frustrating. I closed a few merge requests like git.gnu.io/gnu/gnu-social/merg and decided to focus on something else.