Follow

WeeklyOSM CZ 488:

Videa z SotM CZ+SK! Prosincové mapathony. freemap.sk do JOSM. Zkušenosti Heather Lesonové. Členství OSMF dle země. Shrnutí SotM Latam. Mikrogranty HOT 2020. Licence pro Editor Layer Index. Spouštění JOSM. Vánoční mapy. Polévková mapa. Editor pro indoor OsmInEdit.

weeklyosm.eu/cz/archives/12580

· · Web · 0 · 2 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!