Follow

WeeklyOSM CZ 491:

Stahování GPX do JOSM. Aktualizace Strava pro SK. Jak přidávat detaily do OSM. Pozastavené podklady Maxar. Smutná budoucnost OSM. Zákaz varování před kamerami. Provázání Wikidata a OSM. Analýza voleb do rady Nadace OSM. OWG musí být zničena. FOSGIS 2020 ve Freiburgu. Testování Tasking Manageru 4. Haiku generátor z OSM. Jak na pítka v OSM. Mapy veřejné dopravy. Miliarda snímků v Mapillary.

weeklyosm.eu/cz/archives/12659

· · Web · 0 · 2 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!