Follow

WeeklyOSM CZ 495:

Mapa s prvky hřišť. Německá Gigafactory. MapWithAI pro JOSM. Jména ulic ve Španělsku. Zdravotnická centra v Peru. Chystá se FOSSGIS 2020. Mikrogranty Nadace OSM. AI pro mapování od Intelu. Mapování slumu v Nigérii. Práce pro Mapillary. OpenRouteService 0.6. Mapa australských požárů. Navigace před GPS. Kde leží Írán? Kam míří mapování?

weeklyosm.eu/cz/archives/12737

· · Web · 0 · 2 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!