Follow

WeeklyOSM CZ 499:

Update LPIS trackeru. Trasy pro běh na freemap.sk. Tagování fakult univerzit. Tagování pro mikromapping. Nedovolené zdroje v Rusku. Diverzita OpenStreetMap. Panorama Mapping Party. Výzva Creating Hope in Conflict. Navigace po přírodních katastrofách. Hydrogeologie v modelech terénu. Novinky OpenInfraMap. Vrstva mapovacích aktivit. Přes 50 jazyků OpenMapTiles. Detekce grafiti ze StreetView. Frustrující GPS navigace.

weeklyosm.eu/cz/archives/12858

· · Web · 0 · 2 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!