Follow

WeeklyOSM CZ 522:

Novinky osmap.cz. Překlad iD pro SK. Aktualizace Strava. Cykloinfrastruktura v UK. RapiD na osm.org? ArcGIS data pro OSM. Příběh Graphhopperu. Kvízy o OSM. Nedostupnost osm.org. Světelné mapy. Alternativy k Tasking Manageru. Jak mapovat A až Z. Mapy z 19. století. Routování pro chodce. Původní obyvatelé Tchaj-wanu.

weeklyosm.eu/cz/archives/13430

· · Web · 0 · 2 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!