Follow

WeeklyOSM CZ 528:

Výchozí vrstva osm.cz? Mapování křížové cesty. Strava a exporty na freemap.sk. 90 milionů sad změn. Argentinští požárníci a OSM. Pracovní sešity OpenSchoolMaps. Vlastní témata map. Indoor tagování. Video o Meet Your Mappers. Prázdná místa v Baidu. Standardní mapa Číny. API pro Mapillary.

weeklyosm.eu/cz/archives/13678

· · Web · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!