Follow

WeeklyOSM CZ 529:

osm.cz v GeoGetu. Zastávky JČ kraje. 10 let wheelmap.org. Brexit a OSM. AI není všemocná. Reporty Nadace OSM. OSM a občanská věda. Jak měřit stav OSM? Mapování pro slepé. GSoC a OSM. Novinky v JOSM. Mapy pro Huawei.

weeklyosm.eu/cz/archives/13734

· · Web · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!