Follow

WeeklyOSM CZ 531:

Kdo mazal v OSM? Strava pro freemap.sk. Co je šířka ulice. Apple mapuje Bolívii. OSM a OSN v Africe. Mapper měsíce. Údržba Nominatim. Diverzita a inkluze? Strategie Nadace OSM. Akce zase virtuálně. Rozšíření MapSwipe. COVID na mapách Google. Lepší model terénu pro IT. Editor iD v Google. Novinky OsmAnd. Skotské pěšiny. Ceny Geospatial World Awards.

weeklyosm.eu/cz/archives/13784

· · Web · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!