Follow

WeeklyOSM CZ 532:

Dětské herny. Letiště v Žilině. Návody pro JOSM. Report o StreetComplete. Soukromé informace. Nová zastoupení Nadace OSM. Mapy evropské půdy. Marble naviguje. Aktualizace v Mexiku. Web osm2pgsql.org. Novinky OpenRouteService. Mapy od Garminu. Vícekanálový Garmin. COVID na mapách Google. Mapy v 16. století.

weeklyosm.eu/cz/archives/13803

· · Web · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!